Monagitiaklogit

Alhimavia » Turaqtittivik » Monagitiaklogit

Makigiaqta Havaagit atanniktoktaoyok Atanianit Inuit Havaaghakhioktit Ayoighajiyillo NTI-konni. Atanggop havaagiyaa Makigiaqtakot ekayoktaoplotik elaginnit NTI-kot havaktiinit, okoningga Inuit Havaaghakhioktit Ayoighajiyillo Havakvianit, Enoliginikmotlo Pitkohiliginikkollo Havakvianit, Maligaligiyit Havakvianit, Tohaomatitiyit Havakvianit, Maniligiyillo Havakvianit.

Makigiaqta Atanikaktot Katimayiinit ehomaghakhioktiokmata anggikpakhogillo Makigiaqta atogomayainnik, eniktigomayainiklo naliannik piyomayainnik, okiokot havaaghanik opalonggaiyagiiktainiklo, anggiyoniklo tonihijotigiyaghanik paanagiyatik anggikaatigivakamikik.

Katimayit ekayoktoktaoyot Ehomaghakhioktit Katimayiinit. Okoa Katimayit havaagiyait kanok ehoaknighaoyonik maniit atoktaghat elihaotaolotik ekayokpakhotiklo kanok ehoaghaivaohiotighainnik Makigiaqta pinahoaktagiyainik okoalo elaoyot katojikatigiit havakvioyollo Nunavunmi.

Katimayit

 • Anggayokaagat, NTI-kot
 • Anggayokaap Tuklia, NTI-kot
 • Anggayokaak, QIA-kot
 • Angayokaak, KivIA-kot
 • Anggayokaak, KitIA-kot
 • Nunavut Kavamainit (malgok katimayiokataoyok)

Ehomaghakhioktit Katimayiit

 • NTI-kot Kivgaktiat
 • Kavamat Kivgaktiat
 • Kavamatokat Kivgaktiat
 • Elaoyot (Tikkoaktaohimayot Katimayinit)

Atanggit

 • Ataniat Inuit Havaaghakhioktit Ayoighajiyillo NTI-konni
 • Ekayoktaoyot NTI-KOT Havaktiinit
 • Elanggit havaktighat, tohaktitaiyimik nakoatooknighakot (Naamagikpajok Katimayit)