Imailnggayuk

Alhimavia » Turaqtittivik » Imailnggayuk

Makigiaqtakot Inuit Elihaktitiyit Corporation-konggit (“Makigiaqta”) monagiyaat atoktaonighaagot maniop $175 miliantaala ehoaghivaaliotighaagot hoyagiiyagahoaknigp havaaghakhioktot Nunavunmi Inuinnait.

Makigiaqta timinggokhimayok apighioyitigooktohaotaoyoogaloit notkaktitaolgaaktillogo sainiktaoploni May 2015 NTI-konnit, Nunavut Kamamainillo, Kaanatap Kavamainitlo. Makigiaqta timinggokhimayok atokvioyoghak maniknik alaniklo ekayootivaloghanik elihaotaolotik, kanoklo havaaghanik oktoktaoyomayonik ayoighajotaoloni Inuinnaknit havaakatialigiaginni elihimaligomik honik havaakagomayaaghamingnik.

Makigiaqta Opalonggaiyagiiknighamotkolvahiknighaoyok holiyaghatigot malikayaghat Makigiaktap maniknik atoknighaitigot. Okoa titikat atokloaktagiyavot kakonggogaikpat ehivgioktaokatakpakniaktok nutaanggoktaovaklonilo, pilihaagiaklogo tamatkiklogo takooktaoyaagani okiokni 2019-2020-milo.