Ikayuqtigiit Havaqatait

Alhimavia » Hivitoyomik Pinahoaktaghak » Ikayuqtigiit Havaqatait

Nunavut pikatut alatkiinik katojikatigiigoyonik ekayoktoiloakmata hapkoa elihaknighap havaaghatigollo, nanminikaktollo havakvioyollo maniliogahoakhimaitomik katojikatigiit, naliatlo Kavamaoyut. Tatkaanilo amigaitot ekayogomayot ehoaknighaoyonik atoktaoyoghanik tohaktitiyomaplotik kinggoligiyaghaptiknot kaoyimayatokakniklo elihaotighanik pipkaiyomayot elagiinot nunaliknollo.

Ilaa, Makigiaqta tonighainahoanggitut talvonggatoak taamnatoamotloniit, kihimi pivakniaktut ehoaghagiikhimayonik pitjotaoyoghanik, manikniklooniit, ekayootighaniklo, tamatkiomatinahoaklotik pihimaniaktut, eniknahoaklogit aklivaaliotaoyoghat ekayootighatigot immakaa taimongga aolagaaktoghamik Makigiaqta havaagiyaitigot.

Aipaagooagaikpat okiokollo maniknik piyamingnik haavitivaklotiklo elihaotaoyoghanik havaaghakhiotaoyoghaniklo, hamma:

 • Okakatigilogit nunaliknikatojikatigiigoyut/nanminiktoktollo;
 • Ehoaghailotik pitjotigiyaghamingnik Makigiaqta opalonggaiyagiikhimayonik Hivoliotilogit Pinahoaktaghait;
 • Iniktiklakihimayok havaagoyotigot opalonggaiyakhimayaitigollo monagiyaotiakhotik; ovalo
 • Hivonighijotikakhoni pittiagotaoyotigot naotiktoijotaoyotigllo naonaiyaotaoyonit.


Ikayuqhimmaaqhutik havaqatainik, taimaalu:

 • uqautiplugit,
 • naunaiqhitiplugit hivayaqtaghaillu,
 • havaaghanik parnaiyaiyut ikayuqtit,
 • ilittuqhaiplutik, taimaalu
 • munaqtiuplutik qauyihaiplutiklu ikayuqtit.

Anggikatigiikhotik ekayokloakpaktonit, immakaa hapkoningga Kavamanit ovalo Inuit katojikatigiiginnit, hapkoninangga:

 • Tohaktitaohimagamik ekayoktigiiktonit opalonggaiyaknighakot naliannit pihimayakaktonit;
 • Ehoaghailotik pitjotigiyaghamingnik Makigiaqta opalonggaiyagiikhimayonik Hivoliotilogit Pinahoaktaghait;
 • Iniktiklakihimayok havaagoyotigot opalonggaiyakhimayaitigollo monagiyaotiakhotik; ovalo
 • Hivonighijotikakhonipittiagotaoyotigot naotiktoijotaoyotigllo naonaiyaotaoyonit.

Kinikhianik elittogimanikmik hivomokpaaliotaoyoghanik

 • hapkoningga tohagaghalioktaohimayonit,
 • tohaomakatigiikhignakollo,
 • katimakyoaktonilo.