Ayuqnaiqpaalliqlugit Atuqtunut

Alhimavia » Hivitoyomik Pinahoaktaghak » Ayuqnaiqpaalliqlugit Atuqtunut

Pivaaliktinnahoaklogo opaloggaigiikhimanighakot ayoghakhimaitomik havaaniotaoyot ona angginikhaokmat, ataohiiinnaonggittomik. Imaatut, Makigiaqta aghoogotiginiaktaat haklovioknaitomik Nunavunmi Inuinnait piinagiakaotikagiaginni tamatkiomayonik kolvakhiknighaoyoniklo elihaknighakot havaaghakhioknighakollo atoktaghanik taimongga.

Ilihaqhimmaaqtut inuuhiinit ikayuutauvaktuq ingilrayainut havaaghaqattiarniqmut. Elihagaaginnaknighak imailingganiaktuk:

  • elihaknagiilikloni okioni pilihaakloni;
  • elitpalianik nutagagiiknighamik nunaliktigollo enoohiptikni;
  • ayongnainighaoyot sikootiakhimakpat sikoolihaaknloni sikooktanilo eniktiklogit elihaotighat koyaginnak atokogit;
  • iningnigogaloakloni ayoighahimmaaginnakpakniaktok, havakvikni kanogilioknighakollo elaovaklotik havakvikni ahinilo homilikaaloonit.

Tamaanot elihakhimmaaknik ekayootaoniaktot Inuinnaknut Nunavunmi imaatut Inuinnait pitkohitokannik alaniklo elihakpaaliktaghanik manighioknighakot. Makigiaqta piniaktot ataoktaghanik okaohik Inuinnaktut atokologo havakvioyoni Inuinnaitlo elitkohitokanik elihaotikaklotik.

Makigiaqta holi piniaktut havaaghanik havaakaknighakollo manighiotaoyot ovalo pinahoakhimmaklgo kanogiliogotaoyoghanik kitonotlikaa imakaa havaaghatigot hailiyokaligaikpat pipkagahoaklogit kimotlikaa havaakagomayonot pinahoaktagiyainollpo.