Hongmataok

Alhimavia » Turaqtittivik » Hongmataok

Pivaaligomalakiyaat opalonggaigiikhimanighaitigot Nunavunmi Inuinnait havaakaohighaitogt ekayoktogomagamikik Inuinnai enoohigitiaknighaitigot. Taimailiogomik imaa ekayoghiotiniaktot tamainnot:

  1. Inuinnait havaakaligiaginni koyaginnak alatkiinik havaaghanik, toligiagani okagiikhimayok Nakataani 23-mi Anggikatigiigonmi Nunataagotaoyokot Nunavunmik,
  2. Haklovioknaikpaaligiagani ayoghaotaohoikloni, ayoghagoigotaolonilo, ovalo inmikkooligiaginni kitotlikaa, nutagagiillo, nunaliknilo,
  3. Aklivaaligotigilogolo kimotlikaa hapigoigiagani Inuinnait pikatigiilikpagiaginni hivoliktioliklotik nallianni atokloaktaghanik ovelo
  4. Pivalianighaagut Nunavut Manighauhighaagut, ihuaqtukkut uuktuqtaghaliuqhutik hivunighami qatanngutiptingnut.

Makigiaqta takoyomayot Inuinnait havaakakoplogit
ekayoghiotihimayaagani hakogikhivaaliknighaitigot
enoohigitiaknighakolo inminiiliklotiklo pihimaligiaginni, ehoaghijotaolonilo Nunavunmionot pitjotaoniakmat.